iq_logo

Inspektorati Qendror

Mirësevini në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
Të dashur Vizitorë,
Qeveria Shqiptare nëpërmjet Reformës në Inspektim synon të krijojë një sistem modern të inspektimeve. Inspektimet përbëjnë një kusht themelor të funksionimit të shtetit ligjor, garantimit të konkurrencës së lirë, duke synuar krijimin e kushteve lehtësuese, në vend që të shndërrohen në një barrë dhe arbitraritet për biznesin.
 
 


Lajmet e fundit

10.05.2014
Sot, më datë 10 Maj 2014, Inspektori i Përgjithshëm, Z. Ilir ZELA mori pjesë në hapjen e Javës së Inovacionit, e cila organizohet për herë të parë në Shqipëri nga Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike, znj. Milena Harito. Në hapjen e kësaj jave, morën pjesë edhe Zv.Kryeministri z. Niko Peleshi, Ministrja e Arsimit e Sportit znj. Lindita Nikolla dhe përfaqësues të agjencive e institucioneve specifike të fushës së Inovacionit në Shqipëri.
21.03.2014
Sot me datë 13.03.2014, në ambjentet e Inspektoratit Qendror, u bë prezantimi i portalit unik të inspektimeve “e-Inspektimi”, në këtë prezantim morën pjesë: Znj. Milena Harito, Ministër i Inovacionit dhe Administratës Publike, Znj. Gentiana Sula, Zv/Ministër i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Z. Marc Ellingstad, General Developement Officer USAID, Z. Dritan Ylli, Kryeinspektor i ISHPSHSH, Z. Ergys Agasi, Kryeinspektor i Inspektoratit të Mjedisit dhe Z. Eltar Deda, Kryeinspektor i Inspektoratit të Shëndetësisë.
26.09.2013
TIRANË, 26 SHTATOR 2013 Sot, USAID/Shqipëri i dorëzoi Inspektoratit Qendror të Shqipërisë 260 Paketa Portabël Inspektimi, që kanë në përbërje një laptop, një skaner dhe një printer portabël, me qëllim përdorimin e tyre në terren nga inspektorët për një inspektim eficient, në kohë reale.
12.08.2013
Një ndër risitë kryesore të Reformës në Inspektime, është dixhitalizimi i procedimit të inspektimit dhe kryerjen e saj online në kohë reale, nëpërmjet portalit e-Inspektimi. Për këtë është e rëndësishme pajisja e inspektorëve me kite portative të inspektimit që mundësojnë aksesimin e tyre online gjatë procedimit të inspektimit në biznese.

 

Sondazh

Adresa: Rr. "Frosina Plaku", Nr. 58,
Godina e Observatorit,
Kati 0, 1000, Tiranë