iq_logo

Inspektorati Qendror

Mirësevini në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
Të dashur Vizitorë,
Qeveria Shqiptare nëpërmjet Reformës në Inspektim synon të krijojë një sistem modern të inspektimeve. Inspektimet përbëjnë një kusht themelor të funksionimit të shtetit ligjor, garantimit të konkurrencës së lirë, duke synuar krijimin e kushteve lehtësuese, në vend që të shndërrohen në një barrë dhe arbitraritet për biznesin.
 
 


Lajmet e fundit

21.03.2014
Sot me datë 13.03.2014, në ambjentet e Inspektoratit Qendror, u bë prezantimi i portalit unik të inspektimeve “e-Inspektimi”, në këtë prezantim morën pjesë: Znj. Milena Harito, Ministër i Inovacionit dhe Administratës Publike, Znj. Gentiana Sula, Zv/Ministër i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Z. Marc Ellingstad, General Developement Officer USAID, Z. Dritan Ylli, Kryeinspektor i ISHPSHSH, Z. Ergys Agasi, Kryeinspektor i Inspektoratit të Mjedisit dhe Z. Eltar Deda, Kryeinspektor i Inspektoratit të Shëndetësisë.
26.09.2013
TIRANË, 26 SHTATOR 2013 Sot, USAID/Shqipëri i dorëzoi Inspektoratit Qendror të Shqipërisë 260 Paketa Portabël Inspektimi, që kanë në përbërje një laptop, një skaner dhe një printer portabël, me qëllim përdorimin e tyre në terren nga inspektorët për një inspektim eficient, në kohë reale.
12.08.2013
Një ndër risitë kryesore të Reformës në Inspektime, është dixhitalizimi i procedimit të inspektimit dhe kryerjen e saj online në kohë reale, nëpërmjet portalit e-Inspektimi. Për këtë është e rëndësishme pajisja e inspektorëve me kite portative të inspektimit që mundësojnë aksesimin e tyre online gjatë procedimit të inspektimit në biznese.
26.04.2013
Në datën 26 prill 2013, në ambientet e hotel Tiranës, në bashkëpunim me Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit Investimeve (AIDA) dhe Agjencinë Kombëtare të Ushqimit (AKU) u organizua një takim, ne formë bashkëbisedimi me bizneset agropërpunuese. Gjatë këtij takimi, Inspektorja e Përgjithshme Znj. Mimoza Hajdarmataj, ka deklaruar se konsultimi i vazhdueshëm me biznesin është një nga instrumentet kryesore për rritjen e cilësisë rregullatore, mbi të cilën mbështetet platforma e Qeverisë për Reformën Rregullatore.

 

Sondazh

Adresa: Rr . "Frosina Plaku", Godina e Observatorit,              Kati 0, 1000, Tiranë