iq_logo

Inspektorati Qendror

Mirësevini në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
Të dashur Vizitorë,
Qeveria Shqiptare nëpërmjet Reformës në Inspektim synon të krijojë një sistem modern të inspektimeve. Inspektimet përbëjnë një kusht themelor të funksionimit të shtetit ligjor, garantimit të konkurrencës së lirë, duke synuar krijimin e kushteve lehtësuese, në vend që të shndërrohen në një barrë dhe arbitraritet për biznesin.
 
 


Lajmet e fundit

13.10.2016
Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror Z. Shkëlqim Hajdari mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare e cila u zhvilluar nga data 11 -13 Tetor në Londër, Britani e Madhe. Në këtë Konference me teme: “Bashkëpunimi ligjor dhe balancimi i interesave publike midis trupave të inspektimit dhe biznesit”, morën pjesë mbi 90 shtete nga Europa, Azia, Afrika, Amerika dhe Australia, si përfaqësues të Qeverive, trupave të inspektimit, korporatave të biznesit, të BERZH, BB, si dhe organizmave të tjera ndërkombëtare.
04.10.2016
Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror ka pritur sot një koleg të nderuar një Inspektor të Përgjithshëm të Francës i cili gjithashtu është Ambasodor i Francës në Shqipëri. Ishte nder të diskutonim lidhur me çështje profesionale midis profesionistësh. Ky është fillimi i një bashkëpunimi ndërmjet Ambasadës Franceze dhe Inspektoratit Qendror.
23.09.2016
Inspektorati Qendror si vijim i përpjekjeve për realizimin online të procesit të inspektimeve nëpërmjet portalit unik të inspektimeve “e-Inspektimi” dhe paketave portabël në datat 22 dhe 23 Shtator 2016 ka kryer trajnimin fillestar të trupave inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. Inspektorati Shtetëror i Arsimit është inspektorati i radhës për të cilin janë përgatitur dokumentet standarde, listat e verifikimit si dhe janë bërë konfigurimet e nevojshme për realizimin online të inspektimeve.
20.09.2016
Z. Shkëlqim Hajdari, Inspektori i Përgjithshëm zhvilloi sot në mjediset e Inspektoratit Qendror një takim pune për partneritet e bashkëpunim me Kryetarin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Z. Nikolin Jaka, si dhe me nënkryetarin e Bashkimit të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Z. Arben Shkodra. Qëllimi i takimit ishte ndërtimi i partneritetit për krijimin e një sistemi bashkëkohor të inspektimeve në linjë me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, eliminimin e kostos së panevojshme administrative për biznesin,

 

Sondazh

logo_duhani

Adresa: Rr. "Frosina Plaku", Nr. 58,
Godina e Observatorit,
Kati 0, 1000, Tiranë